Notariaat

Notariaat

Het notarisambt is een mooi vak, vooral als het op hoog niveau wordt uitgeoefend en notarissen nog meer voor hun klanten kunnen betekenen.
 De notaris kan in voorkomende gevallen als partij-adviseur optreden maar is in beginsel onpartijdig en onafhankelijk. Hij behartigt ook de belangen van alle betrokken partijen. Ook voor woningcorporaties is een notaris onmisbaar op momenten dat er geschillen zijn met een huurder, als statuten of reglementen aangepast of herzien moeten worden of als zijn specialistische juridische kennis nodig is. De notaris is specialist op het gebied van de overdrachtsbelasting en btw-vraagstukken in het vastgoedrecht. Het notariaat is van oudsher gewend om samen te werken met andere specialisten zoals advocaten, accountants en fiscalisten. In lastige en langdurige processen is het van groot belang dat alle specialisten, dus ook de notaris, vanaf het begin betrokken zijn en geconsulteerd worden bij besprekingen en planningen. Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie!