Metis Notarissen

Metis Notarissen

Metis Notarissen is in 2010 ontstaan door een fusie van vier notariskantoren uit de regio Zuid-Limburg.
 Sinds 2010 heeft Metis Notarissen vestigingen in Beek (Maastricht-Airport), Brunssum, Geleen, Gulpen, Merkelbeek, Sittard, Valkenburg aan de Geul en Helden. 
Hierdoor is er altijd wel een Metis kantoor in de buurt van de klant. Metis Notarissen werkt volgens het principe van één centraal 'backoffice' (Maastricht-Airport) met een aantal laagdrempelige-, lokale-, frontoffices. Metis Notarissen geeft advies op het gebied van onroerend goed, personen- en familierecht, internationaal privaatrecht, agrarisch recht en ondernemingsrecht. Binnen ons bedrijf werken gespecialiseerde teams van kandidaat-notarissen, klerken en notarieel medewerkers nauw samen. Metis Notarissen is uw notariële partner voor, onder andere, juridische fusies en splitsingen, oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen, aandelenoverdrachten, joint-ventures, overnames en interne reorganisaties. Metis Notarissen werkt proactief en probleemoplossend. Zeer zeker ook voor woningcorporaties die gespecialiseerde juridische kennis nodig hebben.

 

Onze core business
Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte, huurkoop, koop, verkoop, het vestigen van hypotheek- en pandrechten,vormgeving van nieuwbouwprojecten,splitsing in appartementsrechten,volkshuisvesting, herstructureringsprojecten, projectontwikkeling, aanbestedingsrecht, het vestigen van beperkte rechten (erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpachtrechten en/of kwalitatieve rechten of verplichtingen) en Governance vraagstukken.

 

Metis Notarissen