Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

De deelnemers van Wocoinfo.nl organiseren regelmatig bijeenkomsten waar u iets van opsteekt. De bijeenkomsten zijn vakinhoudelijk en gerelateerd aan het werkveld van woningcorporaties. Niet alleen financiële en juridische vraagstukken binnen de woningcorporaties komen aan bod, ook organisatorische en personele vragen worden behandeld. Daarnaast geven deze gespecialiseerde bijeenkomsten u de gelegenheid met anderen te praten over onderwerpen waar ook zij tegenaan lopen. Vaak zijn dit de bijeenkomsten waarna u weer met een frisse blik huiswaarts keert.