Arbeidsjuristen Limburg

Arbeidsjuristen Woco

Ervaren arbeidsjuristen met HRM als achtergrond staan u met raad en daad bij. Arbeidsjuristen Woco is een samenwerkingsverband en partner van WOCOinfo.nl. Al jaren betrokken bij woningcorporaties. Nathal van der Meulen van Arbeidsjuristen Woco is degene die u moet hebben als u vragen heeft op het gebied van onder andere CAO Woondiensten. De CAO is ingewikkeld door de bijzondere bepalingen en de uitgebreide overlegstructuur. Meer dan vijftien jaar ervaring op dit gebied maakt het mogelijk bestuurders van woningcorporaties bij te staan in het opstellen van sociale plannen en het oplossen van (complexe) arbeidskwesties.


Arbeidsjuristen limburg