Accountantscontrole

Accountantscontrole

De accountantscontrole verschaft zekerheid over de getrouwheid van een jaarrekening, zodat de stakeholders de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun besluiten. Onze partners kunnen de vereiste controles voor u uitvoeren. U maakt de keuze tussen een basic, classic of plus concept. Bij 'basic' projecten kunt u als goed georganiseerde corporatie met een sterke en stabiele financiële afdeling en interne controle, de controle verregaand zelf voorbereiden. U ziet het effect van uw inspanningen terug in onze beperktere betrokkenheid in het voortraject, inspanningen op het gebied van rapportage en natuurlijk in de prijs. Kiest u voor de 'plus'-variant dan kiest u voor een op kwartaalbasis intensief betrokken sparringpartner. Vaak kiezen recent gefuseerde of gereorganiseerde corporaties of corporaties met een AO/IB, die sterk in ontwikkeling is, voor de 'plus' -variant. Wilt u weten hoe we werken? Afgestemd (maat)werk vooraf in plaats van discussies achteraf? Bel ons!

Heeft u al een partner op het gebied van de accountantscontrole maar brengt u ook een strikte scheiding aan tussen controle en advieswerk?

Kijk dan:

-         Internal audit & control 

-         Fiscaliteit 

-         Vastgoedwaardering