Vastgoedwaarderingsadvies

Vastgoedwaarderingsadvies

De herziene woningwet leidt tot een noodzakelijke transitie naar waardering van vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat. Dit kan volgens de 'lite' of de 'full' variant. Onze professionals zijn bedreven in het onderhouden van contacten met uw taxateurs en kunnen het proces van de overgang, inclusief het verwerken van de stelselwijziging in de jaarrekening volledig voor u begeleiden. Met een pragmatische insteek, maar wel op een manier dat het door uw accountant wordt goedgekeurd. Wij verrichten immers ook controles als accountant.

Onze professionals hebben daarnaast ruime ervaring met vastgoedwaarderingssystemen als FMP/WALS/WALS TMS en SG en zijn goed in totstandkomingen en onderbouwingen van bedrijfs- of beleidswaarden. Heel prettig bij  investeringsbeslissingen en rendementsberekeningen ten behoeve daarvan. Vragen? Bel ons!