Trainingen

Trainingen

Workshop 'Dossier opbouw in het kader van de Wet werk en zekerheid'

Sinds 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid van kracht. In dit kader is het ontslagrecht per 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. De werkgever kan niet meer kiezen tussen de route via het UWV Werkbedrijf of de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 is een goed opgebouwd dossier essentieel bij een disfunctionerende werknemer.  

Voor 1 juli 2015 diende een goed dossier vooral om hoge ontslagvergoedingen te voorkomen. Sinds 1 juli 2015 kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet beëindigen zonder een goed opgebouwd dossier. Daardoor is de noodzaak van een goed dossier belangrijker dan ooit.

Wocoinfo.nl organiseert op verzoek een workshop over dossieropbouw in het kader van de Wet werk en zekerheid. Deze workshop zal worden verzorgd door de heer mr. Roel Paulus (specialist arbeidsrecht) van Arbeidsjuristen Woco. De workshop beslaat een dagdeel van 4 uren. De kosten per deelnemer bedragen € 275, exclusief BTW. In-company training is ook mogelijk: kosten (één dagdeel van 4 uur) bedragen € 950, - exclusief BTW.

Tijdens de workshop "Dossier opbouw in het kader van de Wwz" wordt allereerst ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz.  Vervolgens wordt specifiek ingezoomd op de wijzigingen in het ontslagrecht die op 1 juli 2015 zijn ingegaan.

Er wordt onder andere stilgestaan bij het nieuwe artikel 7:669 BW, de specifieke onderdelen daarbinnen en de consequenties daarvan voor het voeren van een juridische procedure. We besteden aandacht aan de drie fases in het kader van dossiervorming en stellen een verbetertraject op dat binnen een goed opgebouwd dossier een cruciaal onderdeel vormt.  Aan de hand van een casus, waarbij de deelnemers zich in groepjes over het onderwerp zullen buigen, wordt de aanpak verduidelijkt. Voor nadere informatie ten aanzien van de workshop kunt u contact opnemen met Wocoinfo.nl

 

Training auditing & controlling tools

 Auditing en controlling zonder het gebruik van geautomatiseerde ondersteuning is heden ten dage ondenkbaar.

du ROI Audit & Monitoring, Wil Peters RA RE/register-accountant en register EDP-auditor, organiseert op verzoek een training in het gebruik van auditsoftware. De doelgroep bestaat uit mensen die actief zijn als financieel-, operationeel- of extern accountant, (tax) controller of een vergelijkbare functie vervullen.

Vaak wordt aangenomen dat Microsoft Excel hét gereedschap bij uitstek is van de auditor of controller. Dit is echter niet het geval. 'Echte' auditing en controlling tools bieden namelijk een aantal doorslaggevende voordelen. Zo kunnen deze tools alle denkbare soorten bestanden inlezen, een ongelimiteerde hoeveelheid gegevens analyseren, de integriteit van de onderliggende gegevens garanderen, voorzien in een complete logging van alle handelingen en bewerkingen van de gebruiker, specifieke auditfuncties uitvoeren (bijv. het trekken van wiskundige steekproeven), enz. enz. Voor audit- en controlling werkzaamheden is dit type software dan ook superieur. Niet onbelangrijk is dat ook uw accountant, maar ook bijvoorbeeld de belastingdienst met deze hulpmiddelen werken. Daardoor kunnen zij bij hun werkzaamheden naadloos voortborduren op het werk dat u al heeft uitgevoerd.

Het gebruik van deze software paketten vraagt echter om specifieke kennis en vaardigheden. Inzet van auditing en controlling tools is alleen effectief als ze worden gebruikt door mensen die deze vaardigheden beheersen. Onze training leidt auditoren en controllers op in het gebruik van deze geavanceerde hulpmiddelen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Wil Peters (wil.peters@duroi.am), of doorklikken naar deze pagina om u aan te melden.