Internal audit en controle

Internal audit en control

In de herziene woningwet staat opgenomen dat corporaties verplicht zijn een controlfunctie in te richten. Dit moet natuurlijk op een zodanige wijze geschieden dat u de voordelen ervan inziet en daarbij dienen de kosten op te wegen tegen de baten. Wij kunnen helpen op dit punt. Wij verrichten ons werk onafhankelijk en geven adviezen omtrent de inrichting van uw interne controle. Hands-on. Dit kan variëren van een praktische uitwerking van uw maand of kwartaalafsluitingsprocedure tot het opzetten van, of zelfs volledig overnemen van, werkzaamheden in het kader van uw internal audit plan. Daarnaast kunnen wij op volledig flexibele basis invulling geven aan uw interne controlefunctie. Zo kunnen wij voor de wat kleinere corporaties (servet-tafellaken) op basis van een vooraf overeengekomen inzet per maand of kwartaal een kostenefficënte oplossing zijn voor de borging van uw controleomgeving. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek!