De juiste opzegtermijn bepalen; lastiger dan u denkt

opzeggen_schaarDe opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst staat in de wet of in de overeenkomst zelf. Dus moeilijk kan het niet zijn zou je zeggen. Toch gaat het met enige regelmaat mis en de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

 • 20-12-2016
Lees meer 

Minder kosten bij ontslag langdurig zieke werknemer

langdurig_ziekWerknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

 • 22-11-2016
Lees meer 

Gegevens van huurders Woonconcept Meppel op straat

Internal Audit en Control

usb_stickEen medewerker van woningcorporatie Woonconcept in Meppel is begin deze week een USB-stick kwijtgeraakt met daarop vertrouwelijke gegevens van huurders.

 • 21-11-2016
Lees meer 

Woningcorporaties schermen gegevens huurders slecht af

gegevens_huurdersWoningcorporaties gaan niet zorgvuldig genoeg om met de privacy van hun huurders. Dat blijkt uit een onderzoek van advies- en accountantsbureau BDO. Volgens het bureau worden de klantgegevens onvoldoende afgeschermd.

 • 18-11-2016
Lees meer 

HEEMwonen kiest voor Dynamics Empire van cegeka-dsa

Internal Audit en Control

daeb_nietdaebWoningcorporatie HEEMwonen uit Kerkrade kiest voor Dynamics Empire van cegeka-dsa als nieuw primair bedrijfsinformatiesysteem. Belangrijk uitgangspunt bij de selectie: één geïntegreerd primair systeem met zoveel mogelijk functies. HEEMwonen zal nog dit jaar de gehele oplossing implementeren.

 • 07-11-2016
Lees meer 

Welke regels gelden straks voor DAEB en niet-DAEB?

daeb_nietdaebWoningcorporaties moeten hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vanaf 1 januari 2018 administratief scheiden of juridisch splitsen van hun niet-DAEB-activiteiten. Het ministerie van BZK maakte een overzicht van de belangrijkste regels die straks gelden voor de verschillende onderdelen.

 • 31-10-2016
Lees meer 

Belastingdienst: ‘Mogelijkheden vorming onderhoudsvoorziening beperkt’

Fiscaliteit

onderhoudsvoorzieningDe mogelijkheden voor woningcorporaties om een ‘voorziening groot onderhoud’ te vormen zijn beperkter dan op basis van jurisprudentie mag worden verwacht, aldus de Belastingdienst. Dit meldt zij in een memo van 21 september 2016.

 • 13-10-2016
Lees meer 

Aw: governance centraal in toezicht op woningcorporaties

Accountantscontrole

governanceDe Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft de notitie “Contouren van het toezicht door de Autoriteit woningcorporaties” gepubliceerd. De Aw geeft hiermee helderheid over de wijze waarop zij het geïntegreerd toezicht op de woningcorporaties uitvoert. “Contouren van het toezicht” schetst het toezichtproces van de Aw in brede zin: het bevat zowel toetsingskaders als de wijze waarop de Aw te werk gaat.

 • 10-10-2016
Lees meer 

Aftrek verhuurderheffing sloop in krimpgebieden verlengd tot 2019

Fiscaliteit

sloop_krimpMinister Blok verlengt de mogelijkheid voor corporaties tot een korting op de verhuurderheffing wanneer zij woningen slopen of samenvoegen in krimpgebieden. Corporaties kunnen deze korting tot eind 2019 aanvragen, in plaats van tot eind 2017. Minister Blok komt eind september 2016 met een wetsvoorstel over de verhuurderheffing, met daarin onder andere deze maatregel. Blok deed deze toezegging in de Tweede Kamer, tijdens een algemeen overleg over krimpgebieden.

 • 07-10-2016
Lees meer 

Uitbesteding van activiteiten voldoende reden voor ontslag eigen personeel?

uitbesteding_teamHet outsourcen van een finance-afdeling, het verplaatsen van productiefaciliteiten naar een lage lonen land of het uitbesteden van de boekhouding aan een externe partij. Door de verplaatsing van activiteiten buiten de organisatie wordt in veel gevallen afscheid genomen van eigen personeel. In dit artikel een bespreking van de strenge toetsing die hierbij geldt.

 • 07-10-2016
Lees meer 

Van structureren naar organiseren: 3 principes

organiseren_teamSimpele antwoorden op de eisen van de moderne tijd bestaan niet. Er zijn wel nieuwe principes die in acht moeten worden genomen als factoren als wendbaarheid, inzetbaarheid, betrokkenheid en goed werkgeverschap (meer) van belang worden.

 • 06-10-2016
Lees meer 

RvS: Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting mocht ‘Vestia-heffing’ opleggen

huizen_volendamHet toenmalige Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting mocht in 2013 aan alle Nederlandse woningcorporaties een zogenoemde bijdrageheffing saneringssteun van in totaal € 508 miljoen opleggen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zes woningcorporaties waren tegen deze ‘Vestia-heffing’ in hoger beroep gekomen. Volgens hen is die heffing onrechtmatig, omdat die is gebruikt om de financiële reserves van het fonds aan te zuiveren nadat die onrechtmatige steun zou hebben verleend aan Vestia. Vestia kreeg steun voor het aflossen van de schulden die verband hielden met de afwikkeling van haar derivatenportefeuille.

 • 29-09-2016
Lees meer 

Prinsjesdag: meer banen in 2017

goeden_koetsHet gaat beter met Nederland en dat gaat vrijwel iedereen in 2017 merken. Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat in de beleidsagenda 2017 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.

 • 26-09-2016
Lees meer 

NBA Signaleringsraad kiest woningcorporaties als eerste onderwerp Kennis Delen 2017

red_housesDe NBA Signaleringsraad heeft de sector woningcorporaties uitgekozen als eerste onderwerp voor Kennis Delen 2017. De Publieke Managementletter (PML) woningcorporaties verschijnt in het voorjaar van 2017.

 • 19-09-2016
Lees meer 

Geen aanzegging en toch geen aanzegboete

manager_teamDe kantonrechter Rotterdam heeft onlangs geoordeeld in een geschil over de aanzegboete. De werknemer in kwestie was werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Omdat de werknemer niet naar behoren functioneerde, werd hij halverwege het jaar vrijgesteld van werk tot het einde van het dienstverband.

 • 09-09-2016
Lees meer 

Meer keus voor woningzoekenden door fusie

verhuisdozenWoningburo in Maastricht fuseert per 1 januari met Thuis in Limburg (TiL). Woningzoekenden krijgen daardoor meer keus.

 • 07-09-2016
Lees meer 

Indeling woningmarkt zet bouw sociale huurwoningen onder druk

woningmarktWoningcorporaties mogen sinds deze week niet meer buiten hun eigen woningmarktregio bouwen. Daardoor ontstaat in sommige gemeenten een tekort aan geld voor de bouw van sociale huurwoningen.

 • 06-09-2016
Lees meer 

Prijs commercieel vastgoed herstelt later dan woningprijs

commercieelvastgoedDe prijzen van kantoren, winkels en bedrijfsruimtes zijn sinds dit jaar voor het eerst weer hard aan het stijgen. De prijzen herstellen daarmee veel later dan de woningprijs.

 • 05-09-2016
Lees meer 

Verhuurder van duurzame woning mag vergoeding van huurders vragen

zonnepaneel_dakVerhuurders die woningen zo verbouwen dat er bijna geen energiekosten meer zijn, mogen hier vanaf 1 september een vergoeding voor gaan vragen aan hun huurders.

 • 02-09-2016
Lees meer 

Beëindigingsovereenkomst: wanneer start bedenktijd werknemer?

Arbeidsrecht

inpakkenontslagVeel arbeidsrelaties worden in 'goed' overleg beëindigd. In dat geval moeten de gemaakte afspraken tussen de werkgever en de werknemer schriftelijk worden vastgelegd in een zogeheten beëindigingsovereenkomst (tevens vaststellingsovereenkomst). Hierna heeft de werknemer twee of drie weken bedenktijd. Binnen die termijn kan de werknemer zich bedenken en de overeenkomst (zonder opgaaf van redenen) ontbinden. De ontbinding moet schriftelijk aan de werkgever worden medegedeeld.

 • 31-08-2016
Lees meer 

Onafhankelijkheid van taxateur en verkopend makelaar vraagt aandacht

sleuteloverdrachtBij de verkoop van woningen van corporaties is het niet toegestaan dat er een relatie bestaat tussen de taxateur en de verkopend makelaar.

 • 30-08-2016
Lees meer 

Gegevensuitvraag dPi uitgebreider door eisen Woningwet

flatgebouwWoningcorporaties moeten vanaf dit jaar rekening houden met extra werkzaamheden voor de prognose-informatie (dPi, de prospectieve informatie) die vóór 15 december moet worden aangeleverd. Deze vloeien voort uit de eisen die de nieuwe woningwet stelt aan het aanleveren van gegevens via CorpoData. De uitvraag is daardoor dit jaar omvangrijk. De Autoriteit woningcorporaties is zich hiervan bewust en heeft stappen gezet om dubbeling te voorkomen.

 • 29-08-2016
Lees meer 

Millennial dwingt werkgever nóg flexibeler te worden

checklist beëindiging arbeidsovereenkomstMillennials beoordelen vrijheid en flexibiliteit als zeer belangrijke aspecten van hun baan. Zij vinden het belangrijker om hun werk en bijbehorende taken goed af te ronden en beoordeeld te worden op hun resultaat, in plaats van beoordeeld te worden op hun aanwezigheid van 9 tot 5.

 • 10-08-2016
Lees meer 

Checklist beëindiging arbeidsovereenkomst

checklist beëindiging arbeidsovereenkomstWanneer u een dienstverband wilt beëindigen met wederzijds goedvinden, dan moeten de afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Hierin worden in ieder geval afspraken gemaakt over 'verplichte' onderdelen, zoals de gegevens van de betrokken partijen de einddatum en de bedenktijd van de werknemer. Echter, dan bent u er nog niet. Waar moet u nog meer aan denken? Zie deze checklist!

 • 10-08-2016
Lees meer 

BTW-heffing servicekosten

Fiscaliteit

ontslag_vergoedingAedes heeft recent een artikel op haar site geplaatst inzake de van de heffing van btw vrijgestelde levering van warmte door woningcorporaties. Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie uit 2015. In Polen was een geschil ontstaan tussen een vastgoedagentschap en het Poolse Ministerie van Financiën. Voor de levering van water, warmte, energie en het ophalen van afval berekende het agentschap verschillende BTW-tarieven. Volgens het Poolse Ministerie van Financiën was dit onjuist, omdat er sprake zou zijn van één enkele prestatie: de verhuur van onroerende zaken waarbij de nevendiensten opgingen in de hoofdprestatie. Het Hof van Justitie hield een slag om de arm. Anders dan in genoemd artikel wordt gesuggereerd, verklaarde het Hof niet voor recht dat de verhuurdienst en het leveren van water, warmte, energie en het ophalen van afval los moeten worden beoordeeld.

 • 03-08-2016
Lees meer